Kalkulator Faedah

 

Faedah adalah dikira berdasarkan kepada gaji anggapan sebelum dan Syarat Kelayakan Caruman iaitu kadar caruman bulanan yang telah dibayar sebelum ini.
Sila rujuk jadual berikut untuk maklumat yang lebih terperinci.

 
 
 

Anda boleh menggunakan formula di Excel file di bawah untuk menganggarkan jumlah faedah yang akan diterima.

 

Faedah adalah dikira berdasarkan kepada gaji anggapan sebelum dan Syarat Kelayakan Caruman iaitu kadar caruman bulanan yang telah dibayar sebelum ini.
Sila rujuk jadual berikut untuk maklumat yang lebih terperinci.


 

Anda boleh menggunakan formula di Excel file di bawah untuk menganggarkan jumlah faedah yang akan diterima.