Faedah-Faedah SIP

 

Jenis-jenis Elaun Kewangan


 
joballowance
Elaun Mencari Pekerjaan (EMP)
 • Gantian pendapatan bagi mereka yang kehilangan pendapatan tunggalnya
 • Penerima faedah yang layak akan menerima elaun untuk 3-6 bulan
 • Tempoh bayaran faedah adalah berdasarkan Syarat Kelayakan Caruman
 

 
reduceallowance
Elaun Pendapatan Berkurangan (EPB)
 • Gantian pendapatan bagi mereka yang mempunyai lebih daripada satu majikan dan telah kehilangan satu atau lebih pekerjaan tetapi tidak kehilangan kesemua majikannya
 • Dalam keadaan kehilangan kesemua pekerjaanya, pemohon layak menerima EMP dan EPB
 • Kadar dan tempoh bayaran adalah sama dengan EMP
 • Dibayar secara pukal
 

 
earlyallowance
Elaun Bekerja Semula Awal (EBSA)
 • Suatu insentif kewangan bagi pekerja yang kembali bekerja semula awal dalam tempoh EMP
 • Kadar bayaran adalah sebanyak 25% daripada baki EMP yang belum dibayar
 • Dibayar secara pukal
 

Jenis-jenis Elaun Kewangan

joballowance
Elaun Mencari Pekerjaan (EMP)  
 • Gantian pendapatan bagi mereka yang kehilangan pendapatan tunggalnya
 • Penerima faedah yang layak akan menerima elaun untuk 3-6 bulan
 • Tempoh bayaran faedah adalah berdasarkan Syarat Kelayakan Caruman
reduceallowance
Elaun Pendapatan Berkurangan (EPB)  
 • Gantian pendapatan bagi mereka yang mempunyai lebih daripada satu majikan dan telah kehilangan satu atau lebih pekerjaan tetapi tidak kehilangan kesemua majikannya
 • Dalam keadaan kehilangan kesemua pekerjaanya, pemohon layak menerima EMP dan EPB
 • Kadar dan tempoh bayaran adalah sama dengan EMP
 • Dibayar secara pukal
earlyallowance
Elaun Bekerja Semula Awal (EBSA)  
 • Suatu insentif kewangan bagi pekerja yang kembali bekerja semula awal dalam tempoh EMP
 • Kadar bayaran adalah sebanyak 25% daripada baki EMP yang belum dibayar
 • Dibayar secara pukal