KALKULATOR FAEDAH (SIP PRIHATIN)


Nota: Pengiraan ini hanya untuk Kehilangan Pekerjaan (LOE*) bermula dari 1 Januari 2021 hingga 30 Jun 2022. Untuk LOE bermula yang berlaku sebelum 1 Januari 2021, klik DI SINI untuk mengira faedah anda.


Faedah adalah dikira berdasarkan kepada gaji anggapan dan Syarat Kelayakan Caruman iaitu kadar caruman bulanan yang telah dibayar sebelum ini. Sila rujuk JADUAL berikut untuk maklumat yang lebih terperinci.


Tarikh Hilang Kerja (LOE):

Hanya tertakluk untuk LOE yang berlaku antara
1 Julai 2020 hingga 31 Disember 2021

Gaji :

(masukkan jumlah)

Caruman Bulanan :

-

(dibayar setiap bulan)

Gaji Anggapan :

-

Purata Gaji Anggapan :

-

(purata gaji 6 bulan sebelum tarikh hilang kerja (LOE))

Bilangan Hari Latihan :

(if relevant)

Elaun Latihan (25%) :

-

No. Bulan Kadar Faedah EMP  EBSA 3 
(25% of EMP)
EBSA 4 
(25% of EMP)
EBSA 5 
(25% of EMP)
EBSA 6 
(25% of EMP)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

* Catatan: LOE merangkumi jenis-jenis kehilangan pekerjaan seperti jadual berikut:

LAYAK
TIDAK LAYAK
Pembuangan Kerja & Pertindihan Salah laku oleh pekerja
Skim Pemisahan Sukarela Berhenti secara sukarela
Bencana Alam Bersara
Bankrap / Penutupan Tempat Kerja Tamat Tempoh Kontrak
Pembuangan Kerja Konstruktif
Pengecilan Operasi
Perletakan Jawatan (Ganguan Seksual & Ugutan) / Arahan kerja luar skop yang berbahaya
Peringatan
- Kalkulator ini menggunakan formula generik berdasarkan purata gaji anggapan dan kadar faedah yang boleh dibayar.
- Purata gaji yang dikira dengan purata gaji 6 bulan sebelum tarikh hilang kerja (LOE).
- Jumlah faedah yang boleh dibayar bergantung kepada bilangan CQC, purata gaji anggapan, dan jenis faedah yang layak diterima oleh seseorang penerima faedah.