Kalkulator Faedah

 

Faedah adalah dikira berdasarkan kepada gaji anggapan dan Syarat Kelayakan Caruman iaitu kadar caruman bulanan yang telah dibayar sebelum ini. Sila rujuk JADUAL berikut untuk maklumat yang lebih terperinci.

 

Gaji :

(masukkan jumlah)

Caruman Bulanan :

-

(dibayar setiap bulan)

Gaji Anggapan :

-

Purata Gaji Anggapan :

-

(purata gaji 6 bulan sebelum tarikh hilang kerja (LOE))

Bilangan Hari Latihan :

(jika berkenaan)

Elaun Latihan (25%) :

-

No. Bulan Kadar Faedah
EMP EMP bermaksud Elaun Mencari Pekerjaan, yang dibayar kepada pencari kerja yang aktif selama beberapa bulan berdasarkan kelayakan mereka.
EBSA 3 
(25% of EMP)EBSA bermaksud Elaun Bekerja Semula Awal, yang dibayar kepada penerima EMP yang kembali bekerja ketika mereka masih layak menerima EMP.
EBSA 4 
(25% of EMP)EBSA bermaksud Elaun Bekerja Semula Awal, yang dibayar kepada penerima EMP yang kembali bekerja ketika mereka masih layak menerima EMP.
EBSA 5 
(25% of EMP)EBSA bermaksud Elaun Bekerja Semula Awal, yang dibayar kepada penerima EMP yang kembali bekerja ketika mereka masih layak menerima EMP.
EBSA 6 
(25% of EMP)EBSA bermaksud Elaun Bekerja Semula Awal, yang dibayar kepada penerima EMP yang kembali bekerja ketika mereka masih layak menerima EMP.
EPB EPB bermaksud Elaun Pendapatan Berkurangan, yang dibayar kepada pekerja yang mempunyai lebih dari satu pekerjaan, yang kehilangan satu atau lebih, tetapi tidak semua pekerjaan tersebut.
1 80%

2 50%

3 40%

4 40%

5 30%

6 30%

 

Catatan: LOE merangkumi semua bentuk kehilangan pekerjaan kecuali berhenti kerja sukarela, bersara, pemecatan disebabkan salah laku, dan tamatnya kontrak jangka tetap.

Peringatan *
- Kalkulator ini menggunakan formula generik berdasarkan purata gaji anggapan dan kadar faedah yang boleh dibayar.
- Purata gaji yang dikira dengan purata gaji 6 bulan sebelum tarikh hilang kerja (LOE).
- Jumlah faedah yang boleh dibayar bergantung kepada bilangan CQC, purata gaji anggapan, dan jenis faedah yang layak diterima oleh seseorang penerima faedah.