Keusahawanan

Go-eCommerce

Go-eCommerce merupakan platform keusahawanan dalam talian percuma untuk membantu anda meningkatkan perniagaan anda ke peringkat seterusnya.

Ia menyediakan panduan komprehensif untuk usahawan mikro dan PKS yang berminat untuk mengembangkan lagi perniagaan mereka melalui latihan digital yang tersedia di dalam Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris.

Program Go-eCommerce membolehkan rakyat, terutamanya golongan berpendapatan rendah, menjana pendapatan tambahan dengan melakukan pekerjaan digital melalui platform crowdsourcing dalam talian.

Peserta Go-eCommerce akan dipadankan kepada pekerjaan digital yang bersesuaian dengan kemahiran masing-masing.

Untuk mengetahui lebih lanjut, sila layari laman web.

Perkhidmatan e-Dagang Setempat (PeDAS)

Program perkhidmatan e-Dagang Setempat (PeDAS) berfungsi untuk membantu pengusaha tempatan memasarkan produk dalam talian dan menghubungkan usahawan dengan pelbagai agensi dan rakan niaga.

Fungsi utama merangkumi:
* Program keusahawanan.
* Menyediakan akses modul perniagaan melalui latihan dalam talian.
* Jurulatih untuk perniagaan anda.
* Perkhidmatan eDagang oleh pemain industri.
* Perkhidmatan untuk mengenalpasti tahap kesediaan usahawan dalam perniagaan eDagang dan cadangan untuk mengurangkan jurang tersebut.
* Menghubungkan usahawan dengan agensi yang berkaitan untuk membantu mengembangkan perniagaan.

Untuk mengetahui lebih lanjut, sila layari laman web.

eRezeki

Program eRezeki membolehkan warganegara, terutama golongan berpendapatan rendah, menjana pendapatan tambahan dengan melakukan tugasan digital melalui platform sumber khalayak dalam talian. Peserta eRezeki akan dipadankan dengan karya digital sesuai dengan kemahiran masing-masing.

Fungsi utama merangkumi:
* Menyediakan tugas mudah yang melibatkan kemasukan data, memproses gambar atau tindakan yang memerlukan kemahiran tahap tinggi yang tidak spesifik untuk dilaksanakan. Tugas yang dapat dilaksanakan dan diselesaikan dalam beberapa minit untuk menjana pendapatan.
* Menyediakan platform dalam talian bagi freelancer untuk mendapatkan pekerjaan dan bayaran.
* Menyediakan kerja/tugas seperti tinjauan, menjalankan tugas atau perkhidmatan domestik yang dalam talian tetapi harus dilakukan di luar talian/di lokasi.

Untuk mengetahui lebih lanjut, sila layari laman web.

Global Online Workforce (GLOW)

Program kebangsaan yang dirancang untuk membolehkan rakyat Malaysia menjadi sebahagian daripada tenaga kerja global dalam talian dan memperoleh pendapatan sendiri.

Fungsi utama merangkumi:
* Memberi latihan untuk menjadi freelancer.
* Menyediakan mentor yang berjaya untuk membantu anda.
* Memberi panduan ke platform freelance yang sesuai.

Untuk mengetahui lebih lanjut, sila layari laman web.

TEKUN Nasional

TEKUN Nasional adalah institusi yang menyediakan peluang perniagaan serta peluang menjana pendapatan, pembiayaan modal perniagaan dan perkhidmatan bimbingan dan sokongan serta menyediakan platform rangkaian untuk usahawan.

Fungsi utama merangkumi:
* Menyediakan rakyat Malaysia skim pembiayaan untuk membantu mengembangkan perniagaan mereka.
* Menyediakan pembiayaan gadai janji patuh syariah jangka pendek.

Untuk mengetahui lebih lanjut, sila layari laman web.