Panduan Kerjaya

Nasihat kerjaya terdiri daripada khidmat nasihat dan bimbingan dengan bantuan koordinasi kepada mereka yang memerlukan sokongan dari segi pilihan yang akan mempengaruhi kerjaya mereka. Pelbagai golongan yang terdiri daripada orang dewasa, belia, penganggur, mereka yang berminat untuk mengubah kerjaya serta pelajar dan lepasan sekolah yang memerlukan panduan untuk mempunyai panduan yang lebih baik dalam membentuk visi kerjaya mereka. Beberapa topik yang menarik dari segi garis panduan kerjaya adalah seperti berikut:

* Penilaian ciri peribadi, kemahiran dan minat.
* Penulisan dari segi sastera kerjaya, rancangan tindakan serta laporan.
* Nasihat mengenai CV, aplikasi dan teknik ketika sesi temu duga.
* Mengumpul maklumat mengenai latihan, peraturan profesional serta pasaran buruh semasa.

Berikut adalah beberapa panduan kerjaya dari MyFutureJobs:

Do’s and Don'ts Semasa Temu Duga

Apakah itu video resume?

Nilai Sebuah Kerjaya

Bengkel Disability Equality Training (DET)