Penempatan Pekerjaan

Penempatan Pekerjaan

Catatan: Laporan ini hanya disediakan di dalam English

 Penawaran Pekerjaan
 Permintaan Kemahiran
 Penempatan Pekerjaan
 Kehilangan Pekerjaan
 Program Pengekalan Pekerjaan & Program Subsidi Upah
 Pertumbuhan Sektor Pekerjaan