Peningkatan Kemahiran

Peningkatan kemahiran adalah amat penting bagi memastikan pekerja dapat sentiasa dapat mengadaptasi kemahiran mereka sejajar dengan perkembangan semasa.


Portal Upskill Malaysia

UpskillMalaysia

UpskillMalaysia adalah portal dalam talian yang memusatkan program di bawah inisiatif Upskilling and Reskilling di seluruh kementerian dan agensi Pelan Jana Semula Ekonomi Negara (PENJANA). Platform dalam talian bersepadu ini diaktifkan untuk mewujudkan ekosistem yang memupuk peningkatan kemahiran berterusan, kemahiran silang dan mempromosikan pembelajaran sepanjang hayat di kalangan tenaga kerja Malaysia.

Objektif UpskillMalaysia adalah:

* Untuk membantu rakyat Malaysia mencari pekerjaan yang sesuai dan program latihan yang relevan untuk meningkatkan kebolehpasaran mereka dan mempersiapkan mereka untuk kerjaya masa hadapan mereka dalam industri permintaan tinggi;
* Untuk meningkatkan kebolehpasaran dan daya saing pencari kerja, agar mereka lebih berdaya dengan meningkatkan keyakinan diri untuk peluang kerjaya yang lebih besar;
* Untuk membantu majikan mencari calon yang tepat untuk bagi memenuhi keperluan pekerjaan oleh majikan;
* Untuk mengurus dan memantau program oleh kementerian dan agensi yang terlibat dalam inisiatif Upskilling and Reskilling; dan
* Untuk mewujudkan platform penempatan dan latihan interaktif yang difokuskan untuk membantu rakyat Malaysia mencari peluang pekerjaan dan menjana pendapatan lestari setelah melengkapkan program latihan.

Latihan Vokasional SIP

SIP menyediakan latihan vokasional dengan tujuan untuk melatih semula dan meningkatkan kemahiran tenaga kerja. Orang Berinsurans (OB) yang berminat untuk mengikuti latihan boleh mendapatkan nasihat daripada Pegawai Perkhidmatan Pekerjaan (ESO). Yuran latihan dibayar terus kepada penyedia latihan, manakala penerima latihan yang layak boleh menerima insentif kewangan.

Fi Latihan (TF)
* Penerima EMP yang layak boleh dirujuk mengikuti latihan kemahiran vokasional setelah mendapatkan nasihat daripada ESO.
* Fi latihan adalah sebanyak RM4,000 yang ditanggung oleh SIP.

Elaun Latihan (TA)
* Insentif yang dibayar pada kadar harian sebanyak RM10-20 berdasarkan gaji yang diterimanya.
* OB hendaklah menghadiri sesi latihan bagi melayakkan bayaran.

Untuk mengetahui info lebih lanjut, anda boleh layari laman Latihan Vokasional SIP.

AGENSI LAIN YANG MENAWARKAN PROGRAM PENINGKATAN KEMAHIRAN:

Direktori Latihan Kemahiran Digital

Direktori Latihan Kemahiran Digital menyediakan katalog kursus yang menangani kemahiran digital dalam permintaan. Kursus-kursus ini telah dikaji dan disahkan oleh panel pakar industri digital untuk membimbing anda dalam memilih kursus yang memenuhi keperluan kerjaya anda untuk ekonomi digital.

Untuk mengetahui info lebih lanjut, anda boleh layari laman web Direktori Latihan Kemahiran Digital.

Upskil.my

Upskil.my merupakan sebuah platform tempatan yang menyediakan pelbagai kursus bagi membantu mereka yang berminat untuk menambah kemahiran baru atau menambahbaik kemahiran sedia ada. Upskil.my mempunyai pelbagai kursus serta latihan yang berkualiti dengan harga yang lebih murah daripada kebiasaan dan tempoh masa yang lebih singkat untuk memberikan fleksibiliti kepada pengguna.

Setiap kursus yang disertai akan melengkapi anda dengan kemahiran, inspirasi, dan hubungan profesional untuk memudahkan anda menyusun langkah untuk mencapai sasaran yang seterusnya. Pembelajaran secara digital juga disediakan di sini bagi mereka yang berminat untuk belajar mengikut tempoh masa sendiri dan pada bila-bila masa dan di mana-mana sahaja.

Untuk mengetahui info lebih lanjut, anda boleh layari laman web UPSKIL.

INSKEN

INSKEN adalah antara agensi yang menyediakan peluang serta inisiatif bagi membantu pembangunan usahawan dari segi kapasiti melalui pelbagai program latihan serta program berbentuk bimbingan di bawah naungan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (MEDAC).

INSKEN juga ada menyediakan pelbagai program keusahawanan daripada pelbagai bidang dan sektor seperti spa, food-truck, penginapan, jahitan dan lain-lain. Program-program yang dianjurkan adalah berdasarkan keperluan dan permintaan industri dengan kerjasama strategik bersama pengamal industri, profesional serta agensi-agensi kerajaan.

Untuk mengetahui info lebih lanjut, anda boleh layari laman web INSKEN.

Malaysia Massive Open Online Courses (MOOCs)

Malaysia Massive Open Online Courses (MOOCs) adalah kursus pembelajaran dalam talian yang dibuka kepada rakyat secara percuma. Kursus pembelajaran yang disediakan adalah koloborasi bersama pelbagai Universiti Tempatan (19 universiti) seperti Universiti Malaya (UM), Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM), Universiti Utara Malaysia (UUM), dan banyak lagi.

Sebanyak 461 kursus pembelajaran yang meliputi pelbagai skop tajuk boleh didapati di Malaysia MOOCs. Seramai 480 ribu pelajar telah menggunakan platform ini bagi meningkatkan lagi kemahiran serta pengetahuan mereka sejajar dengan perkembangan semasa.

Untuk mengetahui info lebih lanjut, anda boleh layari laman web Malaysia MOOCS.