Perkhidmatan Pekerjaan

 

Perkhidmatan Pekerjaan menyediakan Program Penempatan Kerjaya dan Program Penempatan Semula Pekerjaan kepada OB dan pencari kerja untuk meningkatkan kebolehpekerjaan dan kebolehpasaran. Perkhidmatan pekerjaan akan membuat penilaian setiap profil pencari kerja dan memantau secara terperinci kesemua aktiviti pencari kerja sehingga mendapat pekerjaan semula dengan majikan melalui 6 langkah perkhidmatan pekerjaan.

Antara servis yang disediakan:


 
counselling
Kaunseling Kerjaya

Kaunseling kerjaya merangkumi khidmat nasihat dan sokongan emosi kepada pencari kerja bagi meningkatkan motivasi dalam usaha mencari pekerjaan yang bersesuaian.


 
oneonone
Sokongan Penempatan Individu

Setiap individu akan diletakkan di bawah seorang Pegawai Perkhidmatan Pekerjaan yang akan memantau aktiviti pencarian pekerjaan termasuk menyediakan khidmat nasihat dan sokongan.


 
search
Pencarian Pekerjaan

Setiap individu akan dibantu dalam pencarian pekerjaan melalui portal MYFutureJobs.


 
jobmatch1
Padanan Pekerjaan

Setiap individu akan dinilai oleh Pegawai Perkhidmatan Pekerjaan dari segi kemahiran dan minat untuk dipadankan dengan pekerjaan yang bersesuaian.


 
program
Program Kebolehpekerjaan

Program kebolehpekerjaan bertujuan untuk meningkatkan keyakinan diri pencari kerja melalui kursus seperti asas komunikasi, membentuk sahsiah diri dan persediaan menghadapi temuduga.


 
vocational1
Latihan Vokasional

Menyediakan program latihan dan vokasional termasuk pembangunan kemahiran, kemahiran semula dan meningkatkan kemahiran daripada penyedia latihan yang bertauliah. Pegawai Perkhidmatan Pekerjaan boleh mengesyorkan OB yang layak untuk menyertai mana-mana program latihan yang bersesuaian.


 

Ekoran kadar pengangguran yang tinggi di kalangan belia, SIP juga memperkenalkan Graduate Empowerment Program (GEP) yang bertujuan meningkatkan kebolehpekerjaan siswazah. Siswazah di semester akhir boleh menerima bantuan penempatan pekerjaan termasuk penilaian kemahiran, kaunseling kerjaya, bengkel temuduga dan latihan vokasional dari Perkhidmatan Pekerjaan SIP.

Perkhidmatan Pekerjaan menyediakan Program Penempatan Kerjaya dan Program Penempatan Semula Pekerjaan kepada OB dan pencari kerja untuk meningkatkan kebolehpekerjaan dan kebolehpasaran. Perkhidmatan pekerjaan akan membuat penilaian setiap profil pencari kerja dan memantau secara terperinci kesemua aktiviti pencari kerja sehingga mendapat pekerjaan semula dengan majikan melalui 6 langkah perkhidmatan pekerjaan.

Antara servis yang disediakan:

counselling
Kaunseling Kerjaya

Kaunseling kerjaya merangkumi khidmat nasihat dan sokongan emosi kepada pencari kerja bagi meningkatkan motivasi dalam usaha mencari pekerjaan yang bersesuaian.

oneonone
Sokongan Penempatan Individu

Setiap individu akan diletakkan di bawah seorang Pegawai Perkhidmatan Pekerjaan yang akan memantau aktiviti pencarian pekerjaan termasuk menyediakan khidmat nasihat dan sokongan.

search
Pencarian Pekerjaan

Setiap individu akan dibantu dalam pencarian pekerjaan melalui portal MYFutureJobs.

jobmatch1
Padanan Pekerjaan

Setiap individu akan dinilai oleh Pegawai Perkhidmatan Pekerjaan dari segi kemahiran dan minat untuk dipadankan dengan pekerjaan yang bersesuaian.

program
Program Kebolehpekerjaan

Program kebolehpekerjaan bertujuan untuk meningkatkan keyakinan diri pencari kerja melalui kursus seperti asas komunikasi, membentuk sahsiah diri dan persediaan menghadapi temuduga.

vocational1
Latihan Vokasional

Menyediakan program latihan dan vokasional termasuk pembangunan kemahiran, kemahiran semula dan meningkatkan kemahiran daripada penyedia latihan yang bertauliah. Pegawai Perkhidmatan Pekerjaan boleh mengesyorkan OB yang layak untuk menyertai mana-mana program latihan yang bersesuaian.

Ekoran kadar pengangguran yang tinggi di kalangan belia, SIP juga memperkenalkan Graduate Empowerment Program (GEP) yang bertujuan meningkatkan kebolehpekerjaan siswazah. Siswazah di semester akhir boleh menerima bantuan penempatan pekerjaan termasuk penilaian kemahiran, kaunseling kerjaya, bengkel temuduga dan latihan vokasional dari Perkhidmatan Pekerjaan SIP.