YouTube   Instagram   Twitter   Facebook   FOLLOW US : 

Permintaan Kemahiran

Permintaan Kemahiran di MYFutureJobs

Catatan: Laporan ini hanya disediakan di dalam English

Memilih salah satu kemahiran akan menunjukkan semua pekerjaan dari MYFutureJobs yang memerlukan kemahiran itu paling kerap. Senarai pekerjaan dengan jumlah kekosongan pekerjaan yang memerlukan kemahiran tersebut akan ditunjukkan di ruangan kedua.

Nota: Anda boleh memilih lebih dari satu kemahiran pada ruangan pertama dengan menekan kekunci CTRL pada papan kekunci anda. Untuk pilihan semula, klik pada kemahiran yang telah di higlighted.
baca panduan teknikal
 Penawaran Pekerjaan
 Permintaan Kemahiran
 Penempatan Pekerjaan
 Kehilangan Pekerjaan
 Program Pengekalan Pekerjaan & Program Subsidi Upah
 Pertumbuhan Sektor Pekerjaan