Permohonan Latihan

 

SIP menyediakan latihan vokasional kepada pemohon yang layak. Fi latihan sebanyak RM4,000 akan ditanggung oleh SIP. Penerima latihan yang menghadiri semua sesi latihan mereka juga boleh menerima insentif kewangan. Sila membuat permohonan latihan DI SINI.

SIP membuka peluang kepada penyedia latihan baru untuk menawarkan pelbagai kursus berkualiti kepada Orang Berinsurans (OB). Untuk bekerjasama dengan kami, sila rujuk PANDUAN dan mendaftar sebagai penyedia latihan anda DI SINI.