Program Koordinator Return to Work

 

Program Koordinator Return to Work (RTWC) adalah kursus latihan untuk majikan yang berhasrat untuk menubuhkan program pemulihan di tempat kerja untuk pekerja yang sakit dan kurang upaya. Ia bertujuan untuk meningkatkan kecekapan dan produktiviti individu dengan menawarkan bantuan sokongan fizikal dan mental di tempat kerja. Peserta dalam program ini adalah pengurus sumber manusia dan eksekutif.

Sila layari di sini untuk maklumat lanjut.