YouTube   Instagram   Twitter   Facebook   FOLLOW US : 

Program Pengekalan Pekerjaan

 

Harap maklum bahawa dari 13 April 2020 ke atas, majikan boleh memohon di portal SOCSO Prihatin. Permohonan yang dihantar melalui e-mel selepas tarikh ini akan dianggap tidak sah , walaupun aplikasi yang diemail yang diterima sebelum tarikh ini akan diproses seperti biasa.