Program Return-to-Work

 

Bahagian Return-to-Work (RTW) berperanan dalam memulihkan orang kehilangan upaya atau pekerja yang mengalami kecederaan atau penyakit yang terbit akibat pekerjaan untuk meningkatkan kualiti hidup. Setelah menerima pemulihan fizikal dan mental yang berasaskan konsep biopsikososial dari pakar perubatan, mereka akan menerima bantuan sokongan daripada pengurus kes untuk kembali ke alam pekerjaan.

Perkhidmatan rehabilitasi boleh didapati di Pusat Rehabilitasi PERKESO di Melaka atau 146 pusat pemulihan di seluruh negara. Sila layari di sini untuk maklumat lanjut.

Rawatan yang disediakan adalah termasuk:


 
therapy
Terapi untuk masalah pernafasan, pergerakan, kardiologi, neurologi dan sensori

 
speech
Terapi pertuturan

 
burn
Terapi kebakaran

 
hospitality
Pengurusan kesakitan

 
brain
Kaunseling Psikologi

 

Pengurus kes akan merujuk kepada Unit Terapi Pekerjaan sekiranya pesakit memerlukan terapi pekerjaan untuk membolehkan mereka melaksanakan tugas biasa di tempat kerja. Pengurus kes boleh mengesyorkan pesakit untuk mendapatkan bantuan alat prostetik dan latihan vokasional.

Pengurus kes memberikan bantuan berikut:


 
occupational
Mendapatkan terapi pekerjaan

 
mobility
Mengesyorkan alat-alat prostetik atau bantuan mobiliti

 
vocational
Latihan vokasional

 
placement
Penempatan pekerjaan

 
support
Sokongan tempat kerja khas