YouTube   Instagram   Twitter   Facebook   FOLLOW US : 

Program Subsidi Upah 1.0

 

1. Majikan boleh memohon Program Subsidi Upah 1.0 di portal SOCSO Prihatin.

2. Soalan Lazim Program Subsidi Upah Sistem Insurans Pekerjaan (SIP), PERKESO Bil 5/2020 bertarikh 9 Jun 2020

3. Senarai Status yang Diluluskan :

Catatan: Laporan ini hanya disediakan di dalam English