Nota: Pengiraan ini hanya untuk Kehilangan Pekerjaan (LOE*) bermula dari 1 Januari 2021 sehingga 30 Jun 2022. Untuk LOE yang berlaku sebelum 1 Januari 2021 atau selepas 30 Jun 2022, klik sini untuk mengira faedah anda.


Faedah adalah dikira berdasarkan kepada gaji anggapan dan Syarat Kelayakan Caruman iaitu kadar caruman bulanan yang telah dibayar sebelum ini. Sila rujuk jadual berikut untuk maklumat yang lebih terperinci.


Tarikh Hilang Kerja (LOE) :

Hanya tertakluk untuk LOE yang berlaku antara
1 Januari 2021 sehingga 30 Jun 2022

Gaji :

(masukkan jumlah)

Caruman Bulanan :

-

(dibayar setiap bulan)

Gaji Anggapan :

-

Purata Gaji Anggapan :

-

(purata gaji 6 bulan sebelum tarikh hilang kerja (LOE))

Bilangan Hari Latihan :

(jika berkenaan)

Elaun Latihan (25%) :

-

No. Bulan Kadar Faedah EMP Info Icon EBSA 3 Info Icon
(25% daripada EMP)
EBSA 4 Info Icon
(25% daripada EMP)
EBSA 5 Info Icon
(25% daripada EMP)
EBSA 6 Info Icon
(25% daripada EMP)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

* Catatan: LOE merangkumi jenis-jenis kehilangan pekerjaan seperti jadual berikut:

LAYAK
TIDAK LAYAK
Pembuangan Kerja & Pertindihan Salah laku oleh pekerja
Skim Pemisahan Sukarela Berhenti secara sukarela
Bencana Alam Bersara
Bankrap / Penutupan Tempat Kerja Tamat Tempoh Kontrak
Pembuangan Kerja Konstruktif
Pengecilan Operasi
Perletakan Jawatan (Ganguan Seksual & Ugutan) / Arahan kerja luar skop yang berbahaya

Peringatan
- Kalkulator ini menggunakan formula generik berdasarkan purata gaji anggapan dan kadar faedah yang boleh dibayar.
- Purata gaji yang dikira dengan purata gaji 6 bulan sebelum tarikh hilang kerja (LOE).
- Jumlah faedah yang boleh dibayar bergantung kepada bilangan CQC, purata gaji anggapan, dan jenis faedah yang layak diterima oleh seseorang penerima faedah.