*Nota: MSOC kini dalam semakan dan akan digantikan dengan versi Piawaian Pengelasan Pekerjaan Malaysia (MASCO) yang akan dikemaskini nanti.