Tatacara Membayar Caruman

 

Majikan yang telah berdaftar boleh membayar caruman di ASSIST.

Majikan perlu menjana EIS Contribution Receipts (ECR) di ASSIST sebelum memulakan pembayaran.

Anda boleh membuat bayaran menggunakan kaedah seperti berikut:


 
fpx
(a) Financial Process Exchange (FPX)

Bagi akaun perbankan runcit / peribadi (B2C), had minimum bagi setiap transaksi ialah RM1.00 dan jumlah maksimum secara amnya terhad sehingga RM30,000* bagi setiap transaksi.

Bagi perbankan syarikat / korporat (B2B), had minimum bagi setiap transaksi ialah RM2.00 dan jumlah maksimum secara amnya terhad sehingga RM1,000,000* bagi setiap transaksi.

*Had nilai transaksi tertakluk kepada had Perbankan Internet individu dengan bank, yang mana lebih rendah.

Bagi transaksi kurang daripada had minimum yang dinyatakan di atas, bayaran boleh dibuat dengan cara (b).


 
cheque
(b) Cek, kiriman wang atau wang pos

Sediakan cek, kiriman wang atau wang pos dengan jumlah seperti di ECR.

Sila pastikan butiran cek, kiriman wang atau wang pos adalah lengkap seperti berikut:

 • Bertarikh dalam tempoh sah laku
 • Dibayar atas nama PERTUBUHAN KESELAMATAN SOSIAL atau PERKESO
 • Jumlah bayaran dalam angka hendaklah bersamaan dengan jumlah dalam perkataan
 • Telah ditandatangani
 • Tiada sebarang pindaan pada cek, kiriman wang atau wang pos
 • Nama, Nombor Kod Majikan, bulan dan tahun caruman beserta nombor telefon hendaklah dicatat di belakang cek, kiriman wang atau wang pos
 • Jumlah amaun pada cek, kiriman wang atau wang pos hendaklah bersamaan dengan jumlah amaun perlu dibayar
 • Sila guna hanya satu medium bayaran bagi setiap satu transaksi

Semua majikan boleh membuat bayaran caruman SIP di kaunter bank berikut sahaja:

 • Maybank
 • RHB Bank
 • Public Bank

Majikan yang telah berdaftar boleh membayar caruman di ASSIST.

Majikan perlu menjana EIS Contribution Receipts (ECR) di ASSIST sebelum memulakan pembayaran.

Anda boleh membuat bayaran menggunakan kaedah seperti berikut:

fpx
(a) Financial Process Exchange (FPX)

Bagi akaun perbankan runcit / peribadi (B2C), had minimum bagi setiap transaksi ialah RM1.00 dan jumlah maksimum secara amnya terhad sehingga RM30,000* bagi setiap transaksi.

Bagi perbankan syarikat / korporat (B2B), had minimum bagi setiap transaksi ialah RM2.00 dan jumlah maksimum secara amnya terhad sehingga RM1,000,000* bagi setiap transaksi.

*Had nilai transaksi tertakluk kepada had Perbankan Internet individu dengan bank, yang mana lebih rendah.

Bagi transaksi kurang daripada had minimum yang dinyatakan di atas, bayaran boleh dibuat dengan cara (b).

cheque
(b) Cek, kiriman wang atau wang pos

Sediakan cek, kiriman wang atau wang pos dengan jumlah seperti di ECR.

Sila pastikan butiran cek, kiriman wang atau wang pos adalah lengkap seperti berikut:

 • Bertarikh dalam tempoh sah laku
 • Dibayar atas nama PERTUBUHAN KESELAMATAN SOSIAL atau PERKESO
 • Jumlah bayaran dalam angka hendaklah bersamaan dengan jumlah dalam perkataan
 • Telah ditandatangani
 • Tiada sebarang pindaan pada cek, kiriman wang atau wang pos
 • Nama, Nombor Kod Majikan, bulan dan tahun caruman beserta nombor telefon hendaklah dicatat di belakang cek, kiriman wang atau wang pos
 • Jumlah amaun pada cek, kiriman wang atau wang pos hendaklah bersamaan dengan jumlah amaun perlu dibayar
 • Sila guna hanya satu medium bayaran bagi setiap satu transaksi

Semua majikan boleh membuat bayaran caruman SIP di kaunter bank berikut sahaja:

 • Maybank
 • RHB Bank
 • Public Bank