Sokongan Lanjut

 

Sistem Insurans Pekerjaan

Menerusi Sistem Insurans Pekerjaan, PERKESO bersedia membantu majikan yang memerlukan pekerja melalui Program Perkhidmatan Pekerjaan PERKESO.


Bantuan yang diberikan oleh PERKESO termasuk:


 
jobmatch
Menyalurkan tenaga pekerja yang bersesuaian mengikut keperluan majikan

 
officer
Perkhidmatan sokongan pekerjaan berterusan oleh Pegawai Employment Enhancement PERKESO

 
interview
Menguruskan temuduga bersama majikan

 

Program Return to Work Coordinator (RTWC)

Program Return To Work Coordinator (RTWC) merupakan satu program latihan yang diberikan kepada majikan bertujuan mewujudkan kerjasama dengan memberikan khidmat nasihat dan pemantauan kepada majikan yang ingin melaksanakan program pengurusan hilang upaya di dalam organisasi mereka. Program latihan yang mensasarkan Pegawai Sumber Manusia daripada kumpulan pengurusan dan eksekutif ini dijalankan sebanyak 3 kali dalam setahun di lokasi yang berlainan.

 

Sistem Insurans Pekerjaan

Menerusi Sistem Insurans Pekerjaan, PERKESO bersedia membantu majikan yang memerlukan pekerja melalui Program Perkhidmatan Pekerjaan PERKESO.


Bantuan yang diberikan oleh PERKESO termasuk:


 
jobmatch
Menyalurkan tenaga pekerja yang bersesuaian mengikut keperluan majikan

 
officer
Perkhidmatan sokongan pekerjaan berterusan oleh Pegawai Employment Enhancement PERKESO

 
interview
Menguruskan temuduga bersama majikan

 

Program Return to Work Coordinator (RTWC)

Program Return To Work Coordinator (RTWC) merupakan satu program latihan yang diberikan kepada majikan bertujuan mewujudkan kerjasama dengan memberikan khidmat nasihat dan pemantauan kepada majikan yang ingin melaksanakan program pengurusan hilang upaya di dalam organisasi mereka. Program latihan yang mensasarkan Pegawai Sumber Manusia daripada kumpulan pengurusan dan eksekutif ini dijalankan sebanyak 3 kali dalam setahun di lokasi yang berlainan.