Taksonomi Pekerjaan & Kemahiran

 

Memahami Klasifikasi Pekerjaan dan Tahap Pendidikan

 1. Maklumat di bawah adalah panduan untuk klasifikasi pekerjaan mengikut tahap pendidikan dan tahap upah (median). Ini akan membantu dalam memahami faktor-faktor seperti jurang kemahiran, perbezaan dalam tahap pendidikan yang diperlukan, dan bidang pengajaran yang tidak sesuai yang membawa kepada ketidakpadanan pekerjaan.
 2. Seseorang itu mestilah mempunyai minimum suatu diploma, ijazah atau sarjana untuk memasuki mana-mana kategori 3 pekerjaan utama iaitu Pengurus, Profesional, Juruteknik dan Profesional Bersekutu (Eksekutif).
 3. Individu yang bekerja dalam kategori pekerjaan 4000 hingga 8000 harus mempunyai sekurang-kurangnya kelayakan bukan siswazah misalnya SPM atau STPM. Pekerja asas (kumpulan 9000) tidak memerlukan sebarang kelayakan pendidikan.
 4. Gaji (median) untuk setiap kategori pekerjaan ditunjukkan mengikut lajur paling kanan.
 5. Gaji minimum bagi semua kategori pekerjaan ialah RM1,100.
 6. Layari lamanweb ESCOuntuk maklumat lanjut mengenai klasifikasi pekerjaan.

Catatan:

 1. NER merujuk kepada 2018 National Employment Returns yang dijalankan oleh ILMIA dan MoHR.
 2. EIS merujuk kepada Data Kehilangan Pekerjaan tahun 2018 yang dikumpulkan oleh Sistem Insurans Pekerjaan (EIS) Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO)
 3. DOSM merujuk kepada Laporan Gaji dan Upah tahun 2018 oleh Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM)
 
KOD ESCO 9 KATEGORI UTAMA PEKERJAAN MINIMUM KELAYAKAN KEMASUKAN (ISCED-11) TAHAP PENDIDIKAN GRADUAN / BUKAN GRADUAN PENARAFAN MALAYSIA DAN SETARAF GAJI MEDIAN (RM
NER DOSM EIS
1000 PENGURUS Diploma atau setaraf 5 PEKERJAAN LEPASAN UNIVERSITI (PMET) Diploma/ Diploma Lanjutan/ DVM/ DKM L-4/ DLKM L-5/ Diploma Politeknik 6,100 6,676 6,100
Ijazah atau setaraf 6 Ijazah Sarjana Muda/ Sijil Graduan / Graduan Diploma/ Diploma Lanjutan
Sarjana atau setaraf 7 Ijazah Sarjana/ Sijil Pasca Siswazah / Diploma Pasca siswazah
Kedoktoran (PhD) 8 PhD
2000 PROFESSIONALS Ijazah atau setaraf 6 Ijazah Sarjana Muda/ Sijil Graduan / Graduan Diploma/ Diploma Lanjutan 4,000 4,814 4,088
Sarjana atau setaraf 7 Ijazah Sarjana/ Sijil Pasca Siswazah / Diploma Pasca Siswazah
Kedoktoran (PhD) 8 PhD
3000 TEKNIKAL DAN PROFESIONAL BERSEKUTU (EKSEKUTIF) Diploma atau setaraf 5 Diploma/ Diploma Lanjutan/ DVM/ DKM L-4/ DLKM L-5/ Politeknik Diploma atau bersamaan TVET atau lesen atau sijil profesional 2,805 3,022 2,948
4000 PEKERJA SOKONGAN PERKERANIAN STPM (A-Level); atau SPM (O-Level); atau PMR/ PT3 atau setaraf 4, 3, 2 PEKERJAAN BUKAN LEPASAN UNIVERSITI STPM (A-Level)/ STAM/ Matrikulasi/ Asasi/ CIDB/ ILKA/ ILKS Sijil; SPM (O-Level)/ Giat MARA Sijil/ SVM/ SKM L1-L3/ PMR / SRP / LCE/ SRA/ sijil TVET lain 2,050 2,093 1,946
5000 PEKERJA PERKHIDMATAN DAN JUALAN 1,744 1,695 1,561
6000 PEKERJA MAHIR PERTANIAN, PERHUTANAN, PENTERNAKAN, DAN PERIKANAN 1,800 1,539 1,830
7000 PEKERJA KEMAHIRAN DAN PEKERJA PERTUKANGAN YANG BERKAITAN 1,919 1,770 1,833
8000 OPERATOR MESIN DAN LOJI, DAN PEMASANG 1,710 1,738 1,897
9000 PEKERJA ASAS Sekolah rendah atau ke bawah 1 Sekolah rendah / tiada pengalaman pendidikan 1,241 1,329 1,435
 

Memahami Klasifikasi Pekerjaan dan Tahap Pendidikan

 1. Maklumat di bawah adalah panduan untuk klasifikasi pekerjaan mengikut tahap pendidikan dan tahap upah (median). Ini akan membantu dalam memahami faktor-faktor seperti jurang kemahiran, perbezaan dalam tahap pendidikan yang diperlukan, dan bidang pengajaran yang tidak sesuai yang membawa kepada ketidakpadanan pekerjaan.
 2. Seseorang itu mestilah mempunyai minimum suatu diploma, ijazah atau sarjana untuk memasuki mana-mana kategori 3 pekerjaan utama iaitu Pengurus, Profesional, Juruteknik dan Profesional Bersekutu (Eksekutif).
 3. Individu yang bekerja dalam kategori pekerjaan 4000 hingga 8000 harus mempunyai sekurang-kurangnya kelayakan bukan siswazah misalnya SPM atau STPM. Pekerja asas (kumpulan 9000) tidak memerlukan sebarang kelayakan pendidikan.
 4. Gaji (median) untuk setiap kategori pekerjaan ditunjukkan mengikut lajur paling kanan.
 5. Gaji minimum bagi semua kategori pekerjaan ialah RM1,100.
 6. Layari lamanweb ESCOuntuk maklumat lanjut mengenai klasifikasi pekerjaan.

Catatan:

 1. NER merujuk kepada 2018 National Employment Returns yang dijalankan oleh ILMIA dan MoHR.
 2. EIS merujuk kepada Data Kehilangan Pekerjaan tahun 2018 yang dikumpulkan oleh Sistem Insurans Pekerjaan (EIS) Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO)
 3. DOSM merujuk kepada Laporan Gaji dan Upah tahun 2018 oleh Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM)
 
KOD ESCO 9 KATEGORI UTAMA PEKERJAAN MINIMUM KELAYAKAN KEMASUKAN (ISCED-11) TAHAP PENDIDIKAN GRADUAN / BUKAN GRADUAN PENARAFAN MALAYSIA DAN SETARAF GAJI MEDIAN (RM)
NER DOSM EIS
1000 PENGURUS Diploma atau setaraf 5 PEKERJAAN LEPASAN UNIVERSITI (PMET) Diploma/ Diploma Lanjutan/ DVM/ DKM L-4/ DLKM L-5/ Diploma Politeknik 6,100 6,676 6,100
Ijazah atau setaraf 6 Ijazah Sarjana Muda/ Sijil Graduan / Graduan Diploma/ Diploma Lanjutan
Sarjana atau setaraf 7 Ijazah Sarjana/ Sijil Pasca Siswazah / Diploma Pasca siswazah
Kedoktoran (PhD) 8 PhD
2000 PROFESIONAL Ijazah atau setaraf 6 Ijazah Sarjana Muda/ Sijil Graduan / Graduan Diploma/ Diploma Lanjutan 4,000 4,814 4,088
Sarjana atau setaraf 7 Ijazah Sarjana/ Sijil Pasca Siswazah / Diploma Pasca Siswazah
Kedoktoran (PhD) 8 PhD
3000 TEKNIKAL DAN PROFESIONAL BERSEKUTU (EKSEKUTIF) Diploma atau setaraf 5 Diploma/ Diploma Lanjutan/ DVM/ DKM L-4/ DLKM L-5/ Politeknik Diploma atau bersamaan TVET atau lesen atau sijil profesional 2,805 3,022 2,948
4000 PEKERJA SOKONGAN PERKERANIAN STPM (A-Level); atau SPM (O-Level); atau PMR/ PT3 atau setaraf 4, 3, 2 PEKERJAAN BUKAN LEPASAN UNIVERSITI STPM (A-Level)/ STAM/ Matrikulasi/ Asasi/ CIDB/ ILKA/ ILKS Sijil; SPM (O-Level)/ Giat MARA Sijil/ SVM/ SKM L1-L3/ PMR / SRP / LCE/ SRA/ sijil TVET lain 2,050 2,093 1,946
5000 PEKERJA PERKHIDMATAN DAN JUALAN 1,744 1,695 1,561
6000 PEKERJA MAHIR PERTANIAN, PERHUTANAN, PENTERNAKAN, DAN PERIKANAN 1,800 1,539 1,830
7000 PEKERJA KEMAHIRAN DAN PEKERJA PERTUKANGAN YANG BERKAITAN 1,919 1,770 1,833
8000 OPERATOR MESIN DAN LOJI, DAN PEMASANG 1,710 1,738 1,897
9000 PEKERJA ASAS Sekolah rendah atau ke bawah 1 Sekolah rendah / tiada pengalaman pendidikan 1,241 1,329 1,435
 

Memahami Klasifikasi Pekerjaan dan Tahap Pendidikan

 1. Maklumat di bawah adalah panduan untuk klasifikasi pekerjaan mengikut tahap pendidikan dan tahap upah (median). Ini akan membantu dalam memahami faktor-faktor seperti jurang kemahiran, perbezaan dalam tahap pendidikan yang diperlukan, dan bidang pengajaran yang tidak sesuai yang membawa kepada ketidakpadanan pekerjaan.
 2. Seseorang itu mestilah mempunyai minimum suatu diploma, ijazah atau sarjana untuk memasuki mana-mana kategori 3 pekerjaan utama iaitu Pengurus, Profesional, Juruteknik dan Profesional Bersekutu (Eksekutif).
 3. Individu yang bekerja dalam kategori pekerjaan 4000 hingga 8000 harus mempunyai sekurang-kurangnya kelayakan bukan siswazah misalnya SPM atau STPM. Pekerja asas (kumpulan 9000) tidak memerlukan sebarang kelayakan pendidikan.
 4. Gaji (median) untuk setiap kategori pekerjaan ditunjukkan mengikut lajur paling kanan.
 5. Gaji minimum bagi semua kategori pekerjaan ialah RM1,100.
 6. Layari lamanweb ESCOuntuk maklumat lanjut mengenai klasifikasi pekerjaan.

Catatan:

 1. NER merujuk kepada 2018 National Employment Returns yang dijalankan oleh ILMIA dan MoHR.
 2. EIS merujuk kepada Data Kehilangan Pekerjaan tahun 2018 yang dikumpulkan oleh Sistem Insurans Pekerjaan (EIS) Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO)
 3. DOSM merujuk kepada Laporan Gaji dan Upah tahun 2018 oleh Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM)
 
KOD ESCO 9 KATEGORI UTAMA PEKERJAAN MINIMUM KELAYAKAN KEMASUKAN (ISCED-11) TAHAP PENDIDIKAN GRADUAN / BUKAN GRADUAN PENARAFAN MALAYSIA DAN SETARAF GAJI MEDIAN (RM)
NER DOSM EIS
1000 PENGURUS Diploma atau setaraf 5 PEKERJAAN LEPASAN UNIVERSITI (PMET) PEKERJAAN LEPASAN UNIVERSITI (PMET) 6,100 6,676 6,100
Ijazah atau setaraf 6 Ijazah Sarjana Muda/ Sijil Graduan / Graduan Diploma/ Diploma Lanjutan
Sarjana atau setaraf 7 Ijazah Sarjana/ Sijil Pasca Siswazah / Diploma Pasca siswazah
Kedoktoran(PhD) 8 PhD
2000 PROFESIONAL Ijazah atau setaraf 6 Ijazah Sarjana Muda/ Sijil Graduan / Graduan Diploma/ Diploma Lanjutan 4,000 4,814 4,088
Sarjana atau setaraf 7 Ijazah Sarjana/ Sijil Pasca Siswazah / Diploma Pasca Siswazah
Kedoktoran (PhD) 8 PhD
3000 TEKNIKAL DAN PROFESIONAL BERSEKUTU (EKSEKUTIF) Diploma atau setaraf 5 Diploma/ Diploma Lanjutan/ DVM/ DKM L-4/ DLKM L-5/ Politeknik Diploma atau bersamaan TVET atau lesen atau sijil profesional 2,805 3,022 2,948
4000 PEKERJA SOKONGAN PERKERANIAN STPM (A-Level); atau SPM (O-Level); atau PMR/ PT3 atau setaraf 4, 3, 2 PEKERJAAN BUKAN LEPASAN UNIVERSITI STPM (A-Level)/ STAM/ Matrikulasi/ Asasi/ CIDB/ ILKA/ ILKS Sijil; SPM (O-Level)/ Giat MARA Sijil/ SVM/ SKM L1-L3/ PMR / SRP / LCE/ SRA/ sijil TVET lain 2,050 2,093 1,946
5000 PEKERJA PERKHIDMATAN DAN JUALAN 1,744 1,695 1,561
6000 PEKERJA MAHIR PERTANIAN, PERHUTANAN, PENTERNAKAN, DAN PERIKANAN 1,800 1,539 1,830
7000 PEKERJA KEMAHIRAN DAN PEKERJA PERTUKANGAN YANG BERKAITAN 1,919 1,770 1,833
8000 OPERATOR MESIN DAN LOJI, DAN PEMASANG 1,710 1,738 1,897
9000 PEKERJA ASAS Sekolah rendah atau ke bawah 1 Sekolah rendah / tiada pengalaman pendidikan 1,241 1,329 1,435