Terapi Pekerjaan

 

Terapi Pekerjaan

Setelah tamat perubatan, pesakit akan dirujuk kepada seorang pengurus kes yang akan membantu beliau untuk mencari pekerjaan yang sesuai. Pengurus kes akan merujuk kepada Unit Terapi Cara Kerja sekiranya pesakit memerlukan terapi tersebut untuk membolehkan dia melaksanakan tugas biasa di tempat kerja dengan berkesan. Pengurus kes juga akan mengesyorkan pesakit agar mendapat bantuan alat prostetik dan latihan vokasional jika perlu.

 
 
 

Pengurus Kes Membantu Dengan


 
occupational
Pengesyoran terapi cara kerja

 
mobility
Pengesyoran prostetik atau bantuan mobiliti

 
vocational
Latihan vokasional

 
placement
Penempatan pekerjaan

 
support
Bimbingan pekerjaan

 

Terapi Pekerjaan

Setelah tamat perubatan, pesakit akan dirujuk kepada seorang pengurus kes yang akan membantu beliau untuk mencari pekerjaan yang sesuai. Pengurus kes akan merujuk kepada Unit Terapi Cara Kerja sekiranya pesakit memerlukan terapi tersebut untuk membolehkan dia melaksanakan tugas biasa di tempat kerja dengan berkesan. Pengurus kes juga akan mengesyorkan pesakit agar mendapat bantuan alat prostetik dan latihan vokasional jika perlu.


 

Pengurus Kes Membantu Dengan


 
occupational
Pengesyoran terapi cara kerja

 
mobility
Pengesyoran prostetik atau bantuan mobiliti

 
vocational
Latihan vokasional

 
placement
Penempatan pekerjaan

 
support
Bimbingan pekerjaan